Blog

Sběr čistého pěnového polystyrenu v TSM Kralupy nad Vltavou

29. května 2019
V současné době byl v Kralupech nad Vltavou spuštěn projekt zpětného odběru čistého pěnového polystyrenu, který byl iniciován radním Ing. Vladimírem Vymětalíkem, Ph.D. a místostarostou Ing. Vojtěchem Pohlem za účelem zapojení města do takzvané cirkulární ekonomiky. Celý proces začíná ve sběrném dvoře TSM Kralupy nad Vltavou, kde se materiál shromažďuje a kontroluje se jeho požadovaná čistota. Následně je transportován na místa zpracování odpadního polystyrenu, kde je materiál rozdrcen a znovu použit při výrobě nových výrobků z pěnového polystyrenu. ...více

Poběž s námi na Okoř

2. dubna 2019
V rámci akce do Okoře bez oře se v sobotu 6.4. na Okoř nejen půjde, ale i poběží a to s naším členem René Kujanem. ...více

Uklid'me Česko - Uklid'me Kralupy

2. dubna 2019
Přijďte v neděli pomoci uklidit naše město. Těšíme se na vás. ...více

Snažíme se pracovat i po volbách

19. února 2019
Věra Bavorová - členka zdravotní, sociální a bytové komise, Petra Doležálková - členka majetkoprávní komise a členka sportovní komise, Luboš Truhlář - člen sportovní komise a člen komise výstavby a rozvoje města, Jakub Němeček - předseda komise pro životní prostředí, Vladimír Vymětalík - předseda komise dopravy, Simona Truhlářová - členka komise školské a prevence kriminality, Robin Janoš - člen kontrolního výboru. ...více

Rozhovor s novým místostarostou Ing. Vojtěchem Pohlem

20. listopadu 2018
Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky?Jsem Kralupákem celých 31 let svého života a mám k našemu městu velmi pevný a trvalý vztah. Usoudil jsem, že již je ten správný čas, kdy mohu využít své dosavadní zkušenosti a schopnosti k tomu, aby se Kralupy i nadále rozvíjely. Práci v komunální politice vnímám jako velice zodpovědnou a zároveň velmi důležitou.Máte v politice už nějaké zkušenosti?V posledním volebním období jsem byl předsedou Ekologické komise a členem Kontrolního výboru. V obou těchto orgánech jsem určité zkušenosti s fungováním městského úřadu získal. V minulosti jsem byl ...více