Rozhovor s novým místostarostou Ing. Vojtěchem Pohlem

IMG_0728.jpeg
20. listopadu 2018  


Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky?

Jsem Kralupákem celých 31 let svého života a mám k našemu městu velmi pevný a trvalý vztah. Usoudil jsem, že již je ten správný čas, kdy mohu využít své dosavadní zkušenosti a schopnosti k tomu, aby se Kralupy i nadále rozvíjely. Práci v komunální politice vnímám jako velice zodpovědnou a zároveň velmi důležitou.

Máte v politice už nějaké zkušenosti?

V posledním volebním období jsem byl předsedou Ekologické komise a členem Kontrolního výboru. V obou těchto orgánech jsem určité zkušenosti s fungováním městského úřadu získal. V minulosti jsem byl zaměstnán v městských příspěvkových organizacích či společnostech, které jsou vlastněny městem.


Jaké jsou vaše vize, co byste chtěl v Kralupech změnit?

Podle mého názoru se Kralupům daří z hlediska modernizace, hospodaření či čerpání dotačních titulů a tím pádem se naše město dynamicky rozvíjí. Naopak vidím hlavní problémy v oblasti dopravy, parkování a bezpečnosti, což byly zároveň body našeho volebního programu, na kterých je potřeba intenzivně pracovat. Obecně se budu snažit, aby se podařilo naplnit všechny naše programové priority.


Co bude první věc, kterou v nové funkci uděláte?

V první řadě se chci seznámit se zaměstnanci radnice a všech městských organizací. Dále se pak zaměřím na konkrétní kompetence, které mi na pozici 2. místostarosty byly svěřeny.


Na co se nejvíc těšíte? A naopak na co se netěšíte vůbec?

Nejvíce se těším na získávání nových zkušeností, poznávání nových lidí a na velkou míru seberealizace. V současné chvíli se nedá říci, že bych se na něco vyloženě netěšil, ale spíše se obávám, že budu do budoucna muset omezit některé své volnočasové aktivity, protože chci především svoji novou funkci vykonávat svědomitě.


Jaké povolání jste doposud vykonával?

Doposud jsem vykonával funkci ředitele společnosti, která provozuje krytý bazén v Neratovicích.


Je nové vedení úřadu, myslíte, že se konečně začne budovat obchvat města?

Obchvat města je téma, které se v Kralupech řeší velmi dlouho, a také bohužel sahá za hranici komunální politiky. Jako občan města bych si velice přál, aby k realizaci tohoto dopravního řešení došlo co možná nejdříve. Ve vedení města budeme tedy maximálně usilovat o to, aby budování začalo již během tohoto volebního období.


Jak vnímáte zdejší (kralupskou) politickou scénu?

Myslím, že kralupská politická scéna je poměrně stabilní, a jsem rád, že KRALUPY Nová VLna je nyní její součástí.


Na vaší kandidátce je mnoho mladých lidí a neokoukaných tváří, jak je podle vás důležitá občanská angažovanost?

To byl prakticky i hlavní záměr při sestavování kandidátní listiny, aby na ní byly mladé a neokoukané tváře, a proto jsme naše kandidáty vybírali pečlivě. Nakonec se nám podařilo dát dohromady kvalitní tým lidí, kteří navzájem spolupracovali, a věřím, že budou spolupracovat i do budoucna. Zároveň každý z našich kandidátů již v Kralupech něco dokázal a v pozitivním smyslu naše město reprezentoval. Občanská angažovanost je důležitá i z pohledu naší kandidátky, protože většina našich členů je aktivní v oblasti sportu, kultury, společenských akcí či ve školství, kde se starají o různé volnočasové aktivity pro občany Kralup a okolí.


KRALUPY Nová VLna je nové uskupení, jaké vidíte další působení a co máte jako hlavní cíl?

Nesmírně důležitá bude úloha našich zvolených zastupitelů (Vojtěch Pohl, Vladimír Vymětalík, Luboš Šuda, Luboš Truhlář), jejichž hlavním cílem bude prosazení našich programových bodů a priorit koaliční dohody. Dále máme předběžně připravený návrh členů do komisí města, kde by měli obsáhnout oblasti, ke kterým mají osobně či profesně blízko. V poslední řadě je třeba, aby všichni naši členové byli stále aktivní i mimo politickou scénu. Mým osobním přáním je, aby za naší týmovou prací byly vidět výsledky, které hodláme v průběhu celého volebního období prezentovat nejen našim voličům prostřednictvím webových stránek www.kralupynvl.cz a na sociálních sítích. Dále budeme, jako nově zvolení zástupci města, na našich pravidelných schůzkách seznamovat zbylé členy se všemi důležitými informacemi, které se v danou chvíli budou řešit v zastupitelstvu, a následně se o nich radit. Tyto základní předpoklady by měly zajistit kontinuitu našeho uskupení a případně další posun v příštím volebním období.