Sběr čistého pěnového polystyrenu v TSM Kralupy nad Vltavou

vojta_polystyren.jpg
29. května 2019  


V současné době byl v Kralupech nad Vltavou spuštěn projekt zpětného odběru čistého pěnového polystyrenu, který byl iniciován radním Ing. Vladimírem Vymětalíkem, Ph.D. a místostarostou Ing. Vojtěchem Pohlem za účelem zapojení města do takzvané cirkulární ekonomiky. Celý proces začíná ve sběrném dvoře TSM Kralupy nad Vltavou, kde se materiál shromažďuje a kontroluje se jeho požadovaná čistota. Následně je transportován na místa zpracování odpadního polystyrenu, kde je materiál rozdrcen a znovu použit při výrobě nových výrobků z pěnového polystyrenu.

„Tento projekt je na samotném začátku a rádi bychom informovali občany o možnosti bezplatně odkládat pěnový polystyren do sběrného dvora TSM Kralup nad Vltavou. Velkým přínosem může být odlehčení kapacit žlutých kontejnerů na plasty ve městě, které bývají velmi často zatížené a kam se objemný pěnový polystyren momentálně ukládá,“ říká Ing. Vojtěch Pohl.

Nejvhodnějším k dalšímu využití je čistý obalový materiál například z nových domácích spotřebičů (ledničky, pračky, apod.), ale i čistý stavební polystyren (EPS, případně XPS) nejčastěji v podobě jeho odřezků. „Z hlediska odpadového hospodářství bude trend dalšího využití odpadu mnohem častější, a proto na něj chceme být v našem městě včas připraveni,“ dodává místostarosta Vojtěch Pohl. Zefektivnění systému zpětného odběru a zpracování odpadního polystyrenu je podporováno společností SynthosKralupy a Sdružením EPS ČR, které sídlí v našem městě.Pravidla pro ukládání odpadního polystyrenu jsou případně k nahlédnutí ve sběrném dvoře TSM Kralupy nad Vltavou.