Snažíme se pracovat i po volbách

kralupy nova vlna
19. února 2019  


Věra Bavorová - členka zdravotní, sociální a bytové komise,

IMG_4828.jpeg

Petra Doležálková - členka majetkoprávní komise a členka sportovní komise,

IMG_4823.jpeg

Luboš Truhlář - člen sportovní komise a člen komise výstavby a rozvoje města,

IMG_4826.jpeg

Jakub Němeček - předseda komise pro životní prostředí,

IMG_4825.jpeg

Vladimír Vymětalík - předseda komise dopravy,

IMG_4821.jpeg

Simona Truhlářová - členka komise školské a prevence kriminality,

IMG_4819.jpeg

Robin Janoš - člen kontrolního výboru.

IMG_4817.jpeg