Ing. Zdeněk Tuháček

Osobní údaje

Jméno a příjmení:

Zdeněk Tuháček

Profese:

IT projektant (+ správce sítě)

Datum narození:

21.7.1986

Rodinný stav:

svobodný

Vzdělání:

magisterské (Ing.) - ČVUT v Praze, Fakulta Informačních technologií

Zájmy:

silové sporty (závodně i jako kouč), technologie, cestování

Otázky a odpovědi

Můj vztah ke Kralupům?

Město, ve kterém žiji celý svůj život a narodil bych se tu, kdyby tu byla

porodnice ;-)

V Kralupech chci i nadále zůstat a rád bych tak chtěl přispět komunitě

v dalším budování města.

Moje aktivity v Kralupech?

V Kralupech se zabývám od svých náctiletých let silovými sporty, kde

jsem poté převzal vedení a trénování oddílu silového trojboje. Díky

tomu se podařilo získat i pořádání oblastního kola závodů trojboje do

Kralup.

Pozdějším vývojem jsem k oddílu přidružil strongmany, pro které již 5

let pořádám závod Strongman Kralupy.

Moje cíle v Kralupech?

Ukázat nejen Kralupákům, že Kralupy nejsou jen „špinavé“ průmyslové

město, které funguje pro hodně občanů jen jako noclehárna, ale že se

Kralupy rozvíjí, modernizují a mají své světlé stránky, které jak doufám,

budou přibývat.