O nás

Rozhodli jsme se spojit síly a podílet se na rozvoji města, které je naším domovem! Jsme sdružení nezávislých kandidátů, pro které jsou důležité významy pojmů, jako je poctivost, slušnost, čest apod. Současný politický marast celorepublikového formátu odrazuje lidi od toho, aby chodili k volbám nebo se sami stali aktéry dění! My nejsme politici ani nejsme politická strana! Jsme skupina lidí, kteří jsou již léta aktivně občansky angažovaní v mnoha oblastech, mnozí z nás pracují s dětmi. Některým nechybí praktické zkušenosti s komunální politikou, další mají chuť se do správy věcí veřejných aktivně zapojit.

Proč? Protože chceme žít v živém a aktivním městě, kde bude bezpečno, kde bude šetrně zacházeno s přírodou a jejími dary, kde bude zájem občanů a jejich dětí nadřazován momentálnímu užitku z developerských transakcí, klientelistických vazeb a politikaření. Chceme žít ve městě, kde budou podporováni domácí malí obchodníci, živnostníci a firmy, protože jejich profit je pak logickou životodárnou mízou celého města!

Chceme žít ve městě, kde bude rozvíjen sport na všech výkonnostních úrovních, kde bude moudře podporována kultura a kde se bude pomáhat slabým a potřebným včetně seniorů. Chceme žít ve městě, které bude solidární, ale férové! Chceme žít ve městě, které bude řízeno lidmi, kteří jsou vzdělaní a sociálně odpovědní, kde budou práci na odborných postech zastávat profesně zdatní lidé, nikoliv „neználci“ dosazení politiky, jak to nyní v mnoha případech je.

Chceme žít ve městě, kde se bude o zásadních otázkách jeho dalšího směřování veřejně diskutovat a kde budou brána na zřetel se vší vážností stanoviska odborníků. Příklady jiných měst a obcí, kde se spojili aktivní občané proti „tradičnímu pojetí politiky“ nás přiměly k činům. Pravdivá je myšlenka velkého českého vlastence a novináře Karla Havlíčka Borovského: „Každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.“

NOVÁ VLNA 2018